BAYTUR KOZYATAĞI KONUTLARI GENEL DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU
20/03/2023

 

SAYIN BAYTUR KOZYATAĞI KONUTLARI KAT SAKİNLERİ

Sitemizin yapım aşamalarını gösteren ve ilgili kurumlardan alınan mimari proje + statik proje + beton raporu ve zemin etüdü raporlarını inceleyen, ayni zamanda inşaat yapım aşamasında ve aşağıdaki raporun hazırlanmasında emeği geçen Sy. Mimar Ziya Solakoğlu ve Sy. Mimar Rahmi Öngüner’e teşekkürlerimizi borç biliriz.

 

BAYTUR KOZYATAĞI KONUTLARI

GENEL DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU

Baytur Kozyatağı Konutları (BKK), 179 Pafta, 613 Ada ve 125 Parsel’de yer almaktadır. Arazinin tamamı 67 dönüm olup, imar kanunu ve imar yönetmeliği gereği 25 dönümü Kadıköy Belediyesi’ne yol ve yeşil alan terkleri yapıldıktan sonra 42 dönüm üzerine, 800 konut, market+trafo ve sosyal tesis olarak projelendirilmiştir.

Baytur Konutları; İdare: Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Yüklenici: Baytur İnşaat Taahhüt A.Ş. arasında imzalanan ana sözleşme ile eki genel ve teknik şartnamelere göre, inşaat ruhsatı alınarak 2005 yılı başında inşaata başlanmış, 2006 yılı sonunda inşaatlar tamamlanmış ve 2007 yılında iskan ruhsatı (yapı kullanma izin belgesi) alınıp daire sahiplerine teslim edilerek iskan edilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır.

Proje; 2B+Z+25 katlı 4 blok, 2B+Z+(17,18 ve 19) katlı 3 blok olmak üzere, toplam 7 blok ve 800 daire olarak tasarlanmıştır. Projede ayrıca, bir market+trafo binası ile sosyal tesis ve açık yüzme havuzu yer almaktadır.

Projeler; Mimari Projeler: Rahmi Öngüner Mimarlık, Statik Projeler: Balkar Mühendislik, Mekanik Projeler: GN Mühendislik, Elektrik Projeleri: HB Teknik olmak üzere, yüksek ve kompleks yapılarda alanında yetkin, uzman ve deneyimli profesyonel proje bürolarına hazırlatılmıştır.

Projeler hazırlanırken; İdare TOKİ ile imzalanan ana sözleşme ile ekleri genel ve Teknik şartnameleri başta olmak üzere, 3194 sayılı İmar Kanunu, İBB ve Kadıköy Belediyesi İmar Yönetmeliği, TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, 1998 Deprem Yönetmeliği, 2002 yılı Binaların Yangından Korunması Hk. Yönetmelik, TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği yanısıra, tasarım ve yapım aşamasında yürürlükteki tüm kanun, yönetmelik, mevzuat ve standartlara harfiyen uyulmuştur.

Tasarım öncesi, 2002 yılında Geos Geoteknik Sondajcılık Ltd. Şti’ne Zemin Etüd ve Sondaj Çalışmaları yaptırılmıştır. Bu çalışma sahada binalar için 10 adet (10-12 mt derinliğinde) sondaj kuyusu ve binaların dışında 5 adet (5 mt derinliğinde) muayene çukuru şeklinde gerçekleştirilmiştir. Sondajlardan alınan numunelerin İTÜ laboratuvarlarında test ve deneyleri yapılmıştır.

Site Yönetimimizin yazılı talebi üzerine, Kadıköy Belediyesi’nden 06/03/2023 tarihinde alınan        ekli 50 sayfalık Ülker Mühendislik, Geos Zemin Etüd Raporu’nda belirtilen sondaj ve muayene çukurları sonuçlarına göre, genel olarak sahanın 50-80 cm bitkisel toprak ve dolgu tabakası, 1,5mt’den itibaren kireç taşı olduğu yapılan sondaj ve test sonuçları sonucu tespit edilmiştir.

Yine Site Yönetimimizin yazılı talebi üzerine, Kadıköy Belediyesi’nden 16/02/2023tarihinde alınan tüm bloklara ait Kadıköy Belediyesi’nin verdiği, İnşaat Ruhsatına esas Mimari ve Statik/Betonarme Projeleri ile 06/03/2023 tarihinde alınan tüm bloklara ait (847 adet) Beton Basınç Dayanım Raporları incelendiğinde; Zemin Dayanımı 4,0 kg/cm2, Beton Sınıfı: BS35 , Çelik St III/St IV (Nervürlü Demir ve Çelik Hasır) olduğu ve ekli 847 adet numunenin  7 ve 28 günlük Beton Basınç Dayanımlarının standartlara uygun olduğu görülmüştür.

Konut Blokları; statik ve betonarme hesaplara uygun olarak; yüksek katlı (A, B, C ve D) 4 blok temeli; H: 2.00 mt yüksekliğinde ve L: 2.00 mt pabuç (bina dışına çıkan ampatman), daha az katlı (E, F ve G) 3 blok temeli ise, H: 1,60 mt yüksekliğinde ve L: 1,60 mt pabuç (bina dışına çıkan ampatman) şekilde radyegeneral temel olarak, katlar ise yüksek teknolojik, hızlı ve güvenli sistem olan tünel kalıp sistemi (tüm katlar, taşıyıcı system 22 cm betonarme perde duvar) ile inşa edilmiştir. Ayrıca, temel altına, ve toprak altına çepeçevre bohçalama yöntemi ile su izolasyonu ve drenaj sistemi yapılmıştır.

Yukarıdaki raporda’da ifade edildiği gibi sitemizin tüm yapım aşamalarının ilgili kurumlar ve mercilerce kontrol edildiği ve   denetlendiği görülmektedir.

Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür eder sizlere de sağlıklı ve esenlik dolu günler dileriz.

 

SAYGILARIMIZLA.

BAYTUR KOZYATAĞI KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ


DİĞER İLANLAR
Sitemiz sakinlerine yönelik olarak reklam veya ilanınızın burada yayınlanmasını istiyorsanız A4 boyutunda jpeg resim formatında hazırlayacağınız görseli info@bayturkozyatagi.com mail adresine gönderip 0532 208 11 60 no’lu telefonumuzla iletişime geçerek ilanınızın yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.

Web sitemizde sunulan ve talep etmiş olduğunuz hizmetlerin sağlanabilmesi ve web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için linke tıklayarak Çerez Aydınlatma Metnine ulaşabilirsiniz.

Tamam Çerez Aydınlatma Metni